Technische storing

Wat te doen bij een technische storing

Alle technische installaties kan altijd een storing krijgen. We kennen hierin een verschillende soorten storingen. Belangrijk verschil tussen de storingen is of er wel of geen personen bij betrokken zijn. Daarnaast kan zich ook een ongeval met technische installatie voordoen, hiervoor geldt de incidentenprocedure ‘ongeval’ echter mét alarmeren van de brandweer.

Procedure

Bij het ontdekken van een technische storing:

 • Blijf kalm
 • Alarmeer
 • Melden receptie en / of BHV
 • Geen personen betrokken -> Bellen onderhoudsbedrijf
 • Personen betrokken -> Bellen hulpverleningsdiensten en onderhoudbedrijf
 • Stel eventuele slachtoffers gerust
 • Informeer de BHV of externe hulpverleningsdiensten

Taken en bevoegdheden

Checklist Ploegleider BHV

 • Is de ambulance gealarmeerd?
 • Zijn hulpverleningsdiensten opgevangen en geïnformeerd?
 • Handelt de BHV naar behoren?
 • Krijg ik terugkoppeling van de BHV’ers?
print print

Gewijzigd op vrijdag 30 juni 2017