Wat te doen bij Stroomuitval

Wat te doen bij een stroomstoring

Een stroomstoring of stroomuitval is een onbedoelde onderbreking in de voorziening van elektrische energie. Dit kan zowel een interne als een externe oorzaak hebben.

Procedure

Bij het ontdekken van stroomuitval:

 • Blijf kalm
 •  Alarmeer (let op: mogelijk geen vaste telefoonlijnen beschikbaar)
 • Melden receptie en / of BHV
 • Geen personen betrokken -> Bellen onderhoudsbedrijf
 • Personen betrokken -> Bellen hulpverleningsdiensten en onderhoudbedrijf
 • Stel eventuele slachtoffers gerust
 • Informeer de BHV of externe hulpverleningsdiensten

Taken en bevoegdheden

Checklist Ploegleider BHV

 • Zijn hulpverleningsdiensten gealarmeerd?
 • Is het onderhoudsbedrijf in kennis gesteld?
 • Zijn hulpverleningsdiensten opgevangen en geïnformeerd?
 • Handelt de BHV naar behoren?
 • Krijg ik terugkoppeling van de BHV’ers?
print print

Gewijzigd op vrijdag 30 juni 2017