Radioactiviteitsongeval

Wat te doen bij een radioactiviteits- / stralingsongeval

Een radioactiviteits- / stralingsongeval is een gebeurtenis waarbij iets misgaat met gebruik of vervoer van radioactieve stoffen of afval. Groot verschil met een normaal ongeval is de mogelijkheid dat er een groot effectgebied ontstaat. We kennen bij een dergelijk ongeval de risico’s van interne en externe (stralings) besmetting.

Procedure

Bij het ontdekken van een radioactiviteits- / stralingsongeval:

 • Blijf kalm
 • Alarmeer
 • Melden receptie en / of BHV
 • Bellen (0)112
 • Voorkom contact met de stof en blijf bovenwinds van het ongeval
 • Bij een ongeval van buitenaf sluit deuren en ramen en zet de ventilatie af
 • Ontruim in (telefonisch) overleg met de hulpverleningsdiensten of er ontruimd moet worden naar een bovenwindse locatie
 • Houd zo veel mogelijk afstand, indien mogelijk zoveel mogelijk onder dekking van objecten in de omgeving vluchten
 • Informeer de BHV of externe hulpverleningsdiensten

Taken en bevoegdheden

Checklist Ploegleider BHV

 • Is de ambulance gealarmeerd?
 • Zijn hulpverleningsdiensten opgevangen en geïnformeerd?
 • Handelt de BHV naar behoren?
 • Krijg ik terugkoppeling van de BHV’ers?
print print

Gewijzigd op vrijdag 30 juni 2017