Ontruiming

Wat te doen bij een ontruiming

Wanneer ontruimen

Bij acuut gevaar kan het noodzakelijk zijn om de afdeling te ontruimen en alle aanwezige personen (patiënten, bezoekers en medewerkers) te evacueren naar een veilige plek elders binnen of buiten het gebouw. Een ontruiming kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:
• een (beginnende) brand of rookontwikkeling
• een grote technische storing (uitval elektriciteit) of
• een andere calamiteit die voor aanwezigen (mogelijk) gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert
Dergelijke gebeurtenissen kunnen zich op de eigen afdeling, maar ook in de directe nabijheid voordoen In dit laatste geval kan de afdeling dan uit voorzorg worden ontruimd.

Wie besluit tot ontruimen?
Het nemen van een besluit tot ontruiming vindt plaats op basis van een inschatting van de situatie en gevaardreiging. Omdat een ontruiming van de IC-afdeling grote risico’s voor de aanwezige patiënten met zich meebrengt, zal het besluit hiertoe met de nodige terughoudendheid worden genomen.

Bevoegd tot het nemen van een besluit tot ontruimen van de afdeling en het geven van een ontruimingsopdracht zijn:
• de bevelvoerder van de brandweer
• de Coördinator BHV
• de Lokaal Deskundige

De opdracht tot ontruiming wordt mondeling kenbaar gemaakt aan het aanwezige personeel op de afdeling.

Wie doet wat bij een ontruiming van de IC

print print

Gewijzigd op woensdag 23 mei 2018