Extern incident

Wat te doen bij een extern incident

Onder een extern incident wordt een incident verstaan dat zich buiten de locatie voordoet. Echter de gevolgen van een extern incident kunnen wel gevolgen hebben op het functioneren van de locatie. Bij een chemicaliën ongeval of een radioactiviteits- / stralingsongeval gelden de bijbehorende procedures. Een voorbeeld van een andere extern incident is een (grote) brand met rookontwikkeling naar de locatie.

Procedure

Bij het ontdekken van een extern incident:

 • Blijf kalm
 • Alarmeer
 • Melden receptie en / of BHV
 • Bellen (0)112 (indien nog geen hulpverleningsdiensten aanwezig bij de bron)
 • Sluit deuren en ramen en zet de ventilatie af
 • Ontruim de directe omgeving
 • Informeer de BHV

Taken en bevoegdheden

Checklist Ploegleider BHV

 • Zijn hulpverleningsdiensten gealarmeerd?
 • Is er ontruimd?
 • Zijn hulpverleningsdiensten opgevangen en geïnformeerd?
 • Handelt de BHV naar behoren?
 • Krijg ik terugkoppeling van de BHV’ers?
print print

Gewijzigd op vrijdag 30 juni 2017