Chemicaliën ongeval

Wat te doen bij een chemicaliën ongeval

Een chemicaliën ongeval is een gebeurtenis waarbij iets misgaat met gebruik of vervoer van chemische stoffen. Groot verschil met een normaal ongeval is de (meestal onbekende) reactie van de stof met de bijbehorende gevolgen. Ook kan een ongeval een groot effectgebied hebben.

Procedure

Bij het ontdekken van een chemicaliën ongeval:

 • Blijf kalm
 • Alarmeer
 • Melden receptie en / of BHV
 • Bellen (0)112
 • Voorkom contact met de stof en blijf bovenwinds van het ongeval
 • Bij een ongeval van buitenaf sluit deuren en ramen en zet de ventilatie af
 •  Verleen eerste hulp n.a.v. de aanwijzingen op de verpakking (let op: contact geen contact met de stof)
 • Informeer de BHV of externe hulpverleningsdiensten

Taken en bevoegdheden

Checklist Ploegleider BHV

 • Zijn brandweer, politie en ambulance gealarmeerd?
 • Zijn hulpverleningsdiensten opgevangen en geïnformeerd?
 • Handelt de BHV naar behoren?
 • Krijg ik terugkoppeling van de BHV’ers?
 • Zijn ramen en deuren gesloten en de ventilatie afgezet?
print print

Gewijzigd op vrijdag 30 juni 2017