Wat te doen bij Brand

Wat te doen bij Brand

Brand is vuur dat ongewenst is en zich op ongecontroleerde wijze uitbreidt en mogelijk schade toebrengt aan personen of goederen.

Procedure
Bij het ontdekken van brand:

  • Blijf kalm
  • Alarmeer
  • Inslaan van een handbrandmelder
  • Melden BHV
  • Bellen (0)112
  • Probeer een beginnende brand te blussen
  • Sluit deuren en ramen
  • Ontruim de directe omgeving
  • Informeer de BHV of brandweer

Taken en bevoegdheden

print print

Gewijzigd op vrijdag 26 oktober 2018