Uitleg OVP

Uitleg OOP

Wat is het online ontruimingsplan?

Het online ontruimingsplan is vanaf elke plek te raadplegen dus ook op een smartphone of tablet. Hierdoor wordt het gemakkelijker om veiligheid laagdrempelig te maken en het veiligheidsbewustzijn te vergroten onder al uw personeel.

Een online ontruimingsplan interactieve inhoud!

In het online ontruimingsplan is het super eenvoudig om foto, film en geluidsmateriaal toe te voegen. Het ontruimingsplan kan daarmee op een simpele manier ingezet worden als een learning tool.

Voor uitgebreide instructies zie http://www.readybedrijfsveiligheid.nl/instructievideos/

Waarvoor dient een ontruimingsplan

Het online ontruimingsplan is het eerste product van Ready Bedrijfsveiligheid. Maar waarvoor dient een ontruimingsplan eigenlijk? Bij brand in een pand ontstaat al vlug een levens bedreigende situatie, vooral door de omvangrijke rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het pand uiteraard zo gauw mogelijk verlaten. In een ontruimingsplan staat wie welke handeling moet uitvoeren in geval van een calamiteit. Het ontruimingsplan bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen maar ook algemene gebouwgegevens. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens het Bouwbesluit, de Arbowet en het Arbobesluit.

Het is dus een plan dat voordat er een calamiteit plaatsvind goed gelezen moet worden. Een papieren plan is niet meer van deze tijd omdat er met een online versie van het ontruimingsplan veel meer bereikt kan worden.

Wat moet er staan in een (online) ontruimingsplan

In het ontruimingsplan beschrijft u de functie, werkzaamheden en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan reikt aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft.

Een ontruimingsplan kan onderdeel uit maken van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan.

NEN 8112 norm

Bij het opmaken en up-to-date houden van het (online) ontruimingsplan kan worden gewerkt volgens de NEN 8112 norm maar dit is niet noodzakelijk.

print print

Gewijzigd op maandag 19 februari 2018