Risico inventarisatie

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

Bekijk hier de RIE van je eigen locatie

Voeg document toe

print print

Gewijzigd op maandag 05 maart 2018