Home

homepage ready

Er kunnen zich overal onverhoopt noodsituaties (calamiteiten) voordoen. Helaas is niet te voorspellen waar en op welk moment zich een situatie zal voordoen die noodzaak geeft tot ontruiming. Een gedegen ontruimingsplan is daarom van groot belang. In een ontruimingsplan worden de acties beschreven die ondernomen moeten worden als er sprake is van een calamiteit die ontruiming van een gebouw noodzakelijk maakt. Ook een calamiteit in de onmiddellijke nabijheid van een gebouw kan aanleiding geven tot ontruiming.

gebouw
zondag, augustus 18th, 2019 at 9:10pm
De @Vr_RR heeft sinds 1 juli op werkdagen een extra dagdienstkazerne ingericht in de gemeente Goeree-Overflakkee. https://t.co/aDdrNz316W
maandag, juni 17th, 2019 at 1:24am
VeiligheidNL stimuleert veilig gedrag in een veilige omgeving. Zo voorkomen we letsels bij zoveel mogelijk mensen en organisaties. Hoe doen we dat? En wat hebben we in 2018 bereikt met onze inzet?

U leest het in ons Jaarverslag 2018: https://t.co/XYKZ13YHln https://t.co/nXzk8oAVB0
print print

Gewijzigd op dinsdag 04 juli 2017