Home

homepage ready

Er kunnen zich overal onverhoopt noodsituaties (calamiteiten) voordoen. Helaas is niet te voorspellen waar en op welk moment zich een situatie zal voordoen die noodzaak geeft tot ontruiming. Een gedegen ontruimingsplan is daarom van groot belang. In een ontruimingsplan worden de acties beschreven die ondernomen moeten worden als er sprake is van een calamiteit die ontruiming van een gebouw noodzakelijk maakt. Ook een calamiteit in de onmiddellijke nabijheid van een gebouw kan aanleiding geven tot ontruiming.

gebouw
zaterdag, november 21st, 2020 at 3:04pm
Wij zijn enorm geschrokken van dit vreselijke bericht en wensen de familie en naasten, maar ook de collega's van de VRU, ontzettend veel sterkte toe. https://t.co/XzPLfM9nUf
dinsdag, november 24th, 2020 at 1:19pm
Is behangplaksel veilig te gebruiken? Was jij nieuwe kleding voor gebruik? Wat doen siliconen in shampoo? Waarzitwatin geeft antwoord: https://t.co/TzghjQwrRL

Met eerlijke informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten. @rivm @VeiligheidNL @minVWS #waarzitwatin https://t.co/YGy2NTQEAa
print print

Gewijzigd op dinsdag 04 juli 2017