Home

homepage ready

Er kunnen zich overal onverhoopt noodsituaties (calamiteiten) voordoen. Helaas is niet te voorspellen waar en op welk moment zich een situatie zal voordoen die noodzaak geeft tot ontruiming. Een gedegen ontruimingsplan is daarom van groot belang. In een ontruimingsplan worden de acties beschreven die ondernomen moeten worden als er sprake is van een calamiteit die ontruiming van een gebouw noodzakelijk maakt. Ook een calamiteit in de onmiddellijke nabijheid van een gebouw kan aanleiding geven tot ontruiming.

gebouw
maandag, oktober 26th, 2020 at 10:26am
Voor de standplaatsen Oost en Zuid in Nederland zoekt het specialisme Technische Hulpverlening (STH) nieuwe teamleiders. Iets voor jou?
https://t.co/3OeyMyKe4l
zaterdag, oktober 24th, 2020 at 9:01am
Telegraaf: "registratie van verkeersslachtoffers bij VeiligheidNL ligt tot acht keer hoger dan bij de politie". Artikel over hoe de samenwerking met de Spoedeisende Hulp, de ambulance en VeiligheidNL een completer beeld geeft: https://t.co/oSLseDIOs4 https://t.co/ELk59LmxFG
print print

Gewijzigd op dinsdag 04 juli 2017